Lista testów

Angielski - gramatyka - a/an/some/any

Uzupełnij zdania wstawiając przedimki a, an, some lub any.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - present continous

Utwórz zdania w czasie present continous wstawiając czasownik w odpowieniej formie.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

Wstaw w odpowiedniej formie much/many

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - simple present

Wstaw czasownik w czasie simple present w odpowiedniej formie.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - simple present do/does

Utwórz przeczenia zdań wstawiając odpowiednią formę przeczenia do/does.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - to be

Fill in the spaces with am, is, or are. Wypełnij pola.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - to be - przeczenia

Utwórz zdania przeczące w czasie present simple.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka - to be pytania

Utwórz pytania z podanych zdań twierdzących.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka stopniowanie przymiotników

Uzupełnij zdania o przymiotnik w stopniu pierwszym.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - gramatyka stopniowanie przymiotników - stopień wyższy

Uzupełnij zdania podając przymiotniki w stopniu najwyższym.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - simple present - mieć

Wstaw czasownik have got lub haven't got w odpowiedniej formie.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - słówka - częsci ciała

Przetłumacz podane zwroty.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Angielski - słówka - kolory

Przetłumacz podane zwroty.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki
© testyonline.com.pl