Lista testów

Matematyka - dzielenie do 10

Dzielenie do 10

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - dzielenie do 50

Dzielenie dzielenie liczb dwucyfrowych od 10 do 50

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - dzielniki liczb do 40

Wypisz dzielniki naturalne podanych liczb od najmniejszego do największego mniejsze od podanej liczby.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - porównywanie ułamków jendocyfrowych - te same liczniki/mianowniki

Wstaw znak mniejszości (<) lub większości (>) pomiędzy ułamki

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - rozkład liczb dwucyfrowych na czynniki pierwsze

Rozłóż na czynniki pierwsze podane liczby. Wynik napisz w postaci iloczynu liczb od najmniejszej do największej. Przykład: 98 =  2*7*7

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - tabliczka mnożenia do 100 - 5 do 9

Matematyka - tabliczka mnożenia do 100 - 5 do 9

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - Tabliczka mnożenia do 100 1-4 przez liczby dwucyfrowe

Matematyka - Tabliczka mnożenia do 100 1-4 przez liczby dwucyfrowe

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - Tabliczka mnożenia do 100 5-9 przez liczby dwucyfrowe

Matematyka - Tabliczka mnożenia do 100 5-9 przez liczby dwucyfrowe

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka - Tabliczka mnożenia do 36 - 1 do 4

Tabliczka mnożenia do 100 dla liczb jednocyfrowych 1 do 4

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka cechy podzielności liczb

Korzystając z podzielności liczb podaj sprawdź przez jakie liczby (2,5,3,9) podzielne są liczby poniżej:

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka Zapis arabski liczb rzymskich do 20

Zapis arabski liczb rzymskich do 20.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka zapis cyfrowy do 10.000

Zapis cyfrowy liczb podanych słownie do 10.000

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka zapis cyfrowy liczb 6 cyfrowych

Zapis cyfrowy liczb sześciocyfrowych podanych słownie.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka zapis rzymski liczb arabskich do 20

Zapis rzymski liczb arabskich do 20

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka zapis słowny do 10.000

Zapis słowny liczb do 10.000.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Matematyka zapis słowny liczb 6 cyfrowych

Zapis słowny liczb sześciocyfrowych.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki

Rozkład liczb trzycyfrowych na czynniki pierwsze

Rozłóż podane liczby na czynniki pierwsze podając iloczyn od najmniejszej liczby do największej.

test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki
© testyonline.com.pl